[1]
C. W. Wright and J. H. Calloman, “Part L, Mollusca 4 (Revised), vol. 4, Ch. 5, p. 258-308”, InvertebratePaleo, Jan. 1996, doi: 10.17161/dt.v0i0.5283.