Breimer, Albert, Instituut voor Aardwetenschappen der Vrije Universiteit, Amsterdam