Størmer, Leif, Paleontologisk Institutt, University of Oslo