Jaanussen, Valdar, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm