Vol 19 (2015)

Folklorica

Table of Contents

Editor's Statement

Jeanmarie Rouhier-Willoughby
PDF

Articles

Elena Boudovskaia
PDF
Larisa Fialkova, Maria Yelenevskaia
PDF
Olga Lyanda-Geller
PDF
Natalia Lysiuk
PDF

Reviews

Genia Boivin
PDF
Yelena Francis
PDF
Natalie Kononenko
PDF
Sibelan Forrester
PDF