Wool, N. K., S. Wilson, A. C. Chong, and B. R. Dart. “Bone Health Improvement Protocol”. Kansas Journal of Medicine, vol. 10, no. 3, Aug. 2017, pp. 62-66, doi:10.17161/kjm.v10i3.8659.