[1]
Kalita, P. et al. 2021. Observations of predation by an Indian Bullfrog (Hoplobatrachus tigerinus) and a Banded Krait (Bungarus fasciatus). Reptiles & Amphibians. 28, 3 (Nov. 2021), 465–466. DOI:https://doi.org/10.17161/randa.v28i3.15814.